Privacyverklaring

  1. Inleiding

Eetcafé de Basuin verwerkt géén informatie over personen. Eetcafé de Basuin houdt zich daarbij aan de wet. De website is puur informatief, er hoeft nergens ingelogd te worden. Ook hoeven er geen persoonlijke gegeven te worden achtergelaten.

2. Persoonsgegevens

Basuin verwerkt géén persoonsgegevens.

4. Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.