Historie

In 1849 werd toestemming verleend om in de kadastrale gemeente Huizum een koren- en pelmolen op te richten. De koren en pelmolen met de naam De Basuin werd datzelfde jaar gebouwd, het was een achtkante bovenkruier met stelling. Deze molen had een vlucht van 23,5 meter. De molen werd door Schotanus in eigendom gehouden. De molen stond op de hoek ban de latere Hollanderwijk en de Wassenberghstraat. De huur van de zeilen (telkens twee witte en twee getaande, lengte 80 voet) voor de molen werden in 1913 stopgezet, zodat daarna de molen waarschijnlijk is onttakeld en deels is gesloopt.

Van de molen resteerde na de ontmanteling alleen de stenen onderbouw. In dit onderstuk was later een houthandel gevestigd. Daarna werd het onder andere gebruikt voor de opslag van kaas. Later (tot aan de sloop van het onderstuk) was er een lompen- en oudmetaalhandel in onder gebracht. De zolder van het onderstuk deed ook regelmatig dienst als dansvloer tijdens de buurtfeesten van de Hollanderwijk. Het resterende onderstuk werd eind september 1981 gesloopt.

Bekijk hier nog meer over de oude Basuin.